9. 10. 2020 v 19 h

Mahenovo divadlo

PhilHarmonia Octet Prague 

Leoš Janáček – studie z opery Z mrtvého domu (úprava Tomáš Ille)

Isang Yun – Octet

M.P.Musorgskij – Obrázky z výstavy (Kartinky), transkripce pro dechové okteto – Tomáš Ille


Aktuálně nejvýraznějším reprezentantem tzv. české dechové školy – v evropském kontextu – je soubor „PhilHarmonia Octet“, hudební uskupení, které bylo založeno v roce 2007 z iniciativy Viléma Veverky a Václava Vonáška. Jejich záměrem bylo vytvořit formaci nejlepších českých hráčů jedné generace, (kteří se v mnohém výrazně ovlivňovali již během studia na HAMU), respektive konfrontovat domácí hudebně interpretační tradici s moderními evropskými styly a trendy. Charakteristickým prvkem souboru je fakt, že interpreti jsou laureáty prestižních mezinárodních soutěží, respektive absolventy zahraničního studia, kteří se dále výrazně profilují jako sóloví hráči. Bez zajímavosti není ani působení jednotlivých členů v předních evropských orchestrech, např. Berlínské Filharmonii, WDR Köln či České Filharmonii.

Patrně nejprogresivnějším hudebně-dramatickým dílem Leoše Janáčka je jeho poslední opera Z mrtvého domu. Operní zpracování Dostojevského románu Zápisky z mrtvého domu nás přenáší do ruského vězeňského tábora, kde skladatel neobyčejně působivě, prostřednictvím sond do vězeňského života z velké části postavených na vyprávění příběhů jednotlivých vězňů, líčí hrůzný život opovržených a zapomenutých. Janáček zkomponoval neuvěřitelně dramatickou a ve své podstatě drsnou hudbu mistrovsky odrážející prostředí i bídný psychický stav odsouzenců. Najdou se však zde i místa něžná, plná pochopení a odpuštění. Vždyť do motta opery skladatel vepsal: „V každém tvoru jiskra boží“. Partitura je nesporně velmi pozoruhodná, a tak se nelze divit, že se stala předmětem různých úprav, především do podoby suity. Na koncertě však poprvé v premiéře uslyšíme suitu upravenou pro komorní dechový ansámbl.

Autor: Jiří Zahrádka