Za Janáčkem na Hukvaldy!

VYHLÍDKOVÁ JÍZDA

Jednodenní autobusový zájezd do Hukvald, rodiště Leoše Janáčka, ležícího nedaleko Ostravy cca 150 km od Brna. První zastávkou v Hukvaldech bude prohlídka Památníku Leoše Janáčka, domku, který si Janáček v roce 1921 koupil od své švagrové a dnes je v něm umístěna půvabná expozice věnovaná skladateli a jeho rodnému kraji.  Následovat bude návštěva bývalé hukvaldské školy, ve které se Janáček jako syn učitele v roce 1854 narodil. Po obědě (individuálním) se půjde do hukvaldské obory k soše lišky Bystroušky a před odjezdem bude čas na procházku po náměstí a nákup proslulých koláčů „lopaťáků“ v hukvaldské pekárně. Po cestě do Brna ještě proběhne zastávka v nedalekém Příboře s prohlídkou rodného domu slavného otce psychoanalýzy, Sigmunda Freuda.

Průvodcem bude muzikolog Jan Špaček. Odjezd z Brna od Janáčkova divadla (Rooseveltova) v 8:00, návrat do Brna kolem 19:00.

Trasa: Brno (Janáčkovo divadlo) – Hukvaldy (Památník Leoše Janáčka, Janáčkova rodná škola, hukvaldská obora) – Příbor (rodný dům Sigmunda Freuda) – Brno (Janáčkovo divadlo)

Cena zahrnuje dopravu autobusem a vstupné.

u0508 12 09 2019 korc

TERMÍN (datum, čas a místo odjezdu)
19. 11. 2024 v 8:00; Janáčkovo divadlo, Rooseveltova

VSTUPENKY
650 Kč

SLEVY
550 Kč děti od 7 let, studenti, senioři, ZTP a ZTP/P

POŘADATEL
TIC BRNO p.o. IČO: 00101460

Po stopách Leoše Janáčka

VYHLÍDKOVÁ JÍZDA MINIBUSEM – PROHLÍDKA S PRŮVODCEM

Trasa mapuje místa a budovy spojené s osobností Leoše Janáčka (1854–1928), ve světě nejhranějšího českého operního skladatele. Zahrnuje lokality, ve kterých Janáček žil, komponoval, dirigoval, vyučoval, prožíval premiéry svých skladeb, procházel se, setkával se s přáteli apod. Součástí trasy je prohlídka domku na Smetanově ulici, ve kterém Janáček prožil poslední čtvrtinu života a zkomponoval všechna svá vrcholná díla. Před jízdou doporučujeme zakoupení publikace Po stopách Leoše Janáčka v eshopu nebo v informačním centru TIC BRNO. Průvodcem bude Jiří Zahrádka, muzikolog a kurátor Archivu Leoše Janáčka. Pro zahraniční účastníky bude k dispozici audioguide s komentářem v anglickém nebo německém jazyce.

Trasa:

nám. Svobody – Mendlovo náměstí* – Komenského náměstí* (Besední dům, Žerotínovo náměstí – bývalé divadlo na Veveří) – Jaselská (Vesna) – Smetanova (Památník Leoše Janáčka)** – Kounicova (Stadion) – park Lužánky – Mahenovo divadlo – Poříčí (bývalý Učitelský ústav) – Ústřední hřbitov* – nám. Svobody

Zastávky označené * jsou s výstupem, zastávky označené ** jsou se vstupem do interiéru.

dsc 3184

TERMÍNY (datum, čas a místo odjezdu)
3. 11. 2024 v 14:00, Náměstí Svobody
14. 11. 2024 v 14:00, Náměstí Svobody

VSTUPENKY
350 Kč

SLEVY

  • 250 Kč jízdné děti od 7 let, studenti, senioři, ZTP
  • 830 Kč rodinné jízdné – možné zakoupit pouze na inofcentru
  • 20% sleva s kartou BRNOPAS – lze uplatnit pouze osobně v infocentru
POŘADATEL
TIC BRNO p.o. IČO: 00101460
Vstupenky 3. 11. 2024
Vstupenky 14. 11. 2024