Konzervatoř Brno

autor Leoš Janáček

dirigent Tomáš Krejčí

režie Kristiana Belcredi


Inscenaci připravila Konzervatoř Brno ve spolupráci s Národním Divadlem Brno na objednávku festivalu Janáček Brno 2018.


Vstupenky

 • Obsah opery

  Chudá dívka Poluška čeká v lese na barona Adolfa, který ji okouzlil natolik, že docela pozapomněla na svého milého Tonka. Se zalíbením si prohlíží baronovu podobiznu, kterou od zámeckého pána dostala. Baron přichází na smluvenou schůzku a zahrnuje hezkou Polušku lichotkami. Laškující mladý pár však zahlédne hajný Mudroch, dívčin kmotr, který se náhle objeví v lese. Nepozorován zděšeně hledí na Polušku v baronově náruči.
  Po návratu z lesa se Poluška potká s Tonkem, který se jí však po setkání s baronem protiví. Tonek nerozumí jejímu chování a následují vzájemné výčitky a dohady. Baron Adolf se zatím setkává s komtesou Irmou, kterou znal jako dítě a nyní je okouzlen její mladou krásou. Začne se jí dvořit a na Polušku již nemyslí.
  Hajný Mudroch přišel povědět Poluščiným rodičům o známosti jejich dcery s baronem Adolfem. Ti jsou nejdřív rozezleni, a když se Poluška vrátí domů, musí jim všechno přiznat. Dívka nezapírá a pochlubí se také baronovou podobiznou. Otec se rozhodne vydat se s podobenkou zámeckého pána za starým hrabětem a vyptat se na možnou svatbu své dcery s baronem. Ten ale nechce o známosti svého syna s chudou dívkou ani slyšet. Poluška se nakonec ráda vrací k Tonkovi a může se strojit svatba.

 • Obsazení opery


  Dirigent: Tomáš Krejčí
  Režie: Kristiana Belcredi
  Scéna: Sylva Marková
  Kostýmy: Sylva Marková
  Sbormistr: Tomáš Krejčí
  Choreografie a pohybová spolupráce: Ladislava Košíková
  Projekce: Tomáš Hrůza

  Obsazení

  Počátek Románu
  Studenti Konzervatoře Brno a hosté
  Poluška: Hana Kuželová, Kristýna Ševčíková
  Irma: Alexandra Vostrejžová, Veronika Zaplatilová (Eliška Rejmanová)
  Jurásková: Marie Rosová, Marie Halíková
  Tonek: Tadeáš Janošek, Lubomír Chlup (Tomáš Kořínek)
  Adolf: Vilém Cupák, František Sliž, (Ondřej Koplík)
  Mudroch: Vladimír Jindra (Jiří M. Procházka)
  Jurásek: Tomáš Chloupek (Aleš Janiga)
  Halužanský: Fendrych Lukáš, Machek David

  Rákoš Rákoczy
  Katuška: Tereza Hromádková, Eliška Rejmanová
  Janek: Tadeáš Janošek, František Sliž
  Starosta: Vilém Cupák
  Učitel: Radovan Celý
  Farář: Pavel Janečka
  Tetka: Marie Dvořáková, Kateřina Karzelová
  Hospodská Mudrochová: Kristýna Vrbovská
  Pošťačka: Lucie Mužíková
  Pes: Lukáš Fendrych, David Machek
  Rákoš Rákoczy: Tomáš Krejčí
  1.Oběť: Tereza Hromádková, Eliška Rejmanová
  Sbor
  Hradišťan

Brněnská konzervatoř je institucí, o jejíž vznik se Leoš Janáček velkou měrou zasloužil. Bude tomu poprvé, co se její studenti představí v celovečerní inscenaci v rámci festivalu. Připraví dvě Janáčkova raná díla, operu Počátek románu a Janáčkův jediný balet Rákoš Rákoczy v režii absolventky JAMU Kristiany Belcredi a ve spolupráci s Ladislavou Košíkovou a folklorním souborem Hradišťan.

Balet Rákoš Rákoczy vzešel ze skladatelova zájmu o lidové písně a tance, jenž se promítá do celé jeho tehdejší tvorby. Jde vlastně o pásmo orchestrálních verzí valašských, lašských a hanáckých lidových tanců, jako jsou dymák, kyjový, pilky či silnice, holubička, sekerečka ad., které Janáček sám zapsal nebo čerpal z podkladů etnografky F. X. Běhákové. Balet Rákoš Rákoczy s podtitulem „Obrázek z moravského Slovenska s původními tanci a zpěvy o jednom jednání“ byl přijat k provedení pražským Národním divadlem v roce 1891, právě když v hlavním městě probíhala Jubilejní výstava. Na úspěšné premiéře se podíleli slavní sólisté činohry a baletu, např. Jindřich Mošna a Eduard Vojan.

Na opeře Počátek románu začal Janáček pracovat krátce po dokončení baletu a jako předlohu zvolil povídku Gabriely Preissové, ta však odmítla upravit veršované libreto a jeho autorem se stal Janáčkův kolega z gymnázia Jaromír Tichý. Janáček sám označil operu jako vaudeville, pro který je typická jednoduchá zápletka provázená populárními, tj. lidovými popěvky, a řada inspiračních zdrojů skutečně vycházela ze skladatelových zápisů z moravských vesnic. Počátek románu měl premiéru v Brně roku 1894 a byl Janáčkovým prvním zdejším divadelním úspěchem. On sám však již pracoval na kompozici Její pastorkyně a jeho představa o pravdivosti vyjádření v dramatickém umění již získávala novou a originální podobu. Přesto je milý a naivní Počátek románu o pošetilé lásce vesnické dívky a mladého barona spolu s lidovým baletem Rákoš Rákoczy zajímavou a důležitou kapitolou ve skladatelově tvorbě.

Patricie Částková