Zákaznické centrum NdB

Dvořákova 11, Brno

tel: +420 542 158 120

e-mail: obchodni@ndbrno.cz

Pavel Lojda

Tajemník festivalu

tel: +420 724 754 538

e-mail: lojda@ndbrno.cz