Pavla Vykopálová

17. 11. 2024 v 15:00

Vila Löw-Beer

Soprán: Pavla Vykopalová

Klarinet: Karel Dohnal

Klavír: Eliška Novotná

Představení trvá 80 minut včetně pauzy trvající 20 minut.

Koupit vstupenky

Pavel Haas: Šest písní v lidovém tónu pro soprán a klavír op. 1
Miloslav Ištvan: Sonáta pro klarinet a klavír
Bohuslav Martinů: Písničky na jednu stránku
Antonín Tučapský: Láska a žal; Pět moravských písní pro soprán, klarinet a klavír
Vítězslav Novák: Valašské tance, op. 34
Leoš Janáček: Říkadla pro soprán, klarinet a klavír

 

Koncert naší přední sopranistky Pavly Vykopalové je propojen s vystoupením neméně uznávaného klarinetisty Karla Dohnala a klavíristky Elišky Novotné. Skladby českých skladatelů mají společného jmenovatele: lidovou píseň.

Sonáta pro klarinet a klavír Miloslava Ištvana (1928–1990) vznikala v chmurných časech let 1969 a 1970. Je to autorova poslední skladba, která se řídí principy tzv. Nové hudby. Klavír je do jisté míry řešen dodekafonicky, zatímco ve violoncellu je kladen důraz na zvukovost. 

Písničky na jednu stránku Bohuslava Martinů (1890–1959) patří ke skvostům české písňové literatury. Martinů je komponoval v těžkých časech druhé světové války, kdy musel emigrovat do Spojených států amerických. Tam v roce 1943, naplněný steskem po rodné zemi, zkomponoval sedm písní na texty moravských písniček ze Sušilovy sbírky. 

Antonín Tučapský (1928–2014), dirigent, sbormistr a skladatel žijící od roku 1975 v nuceném exilu ve Velké Británii, komponoval svůj cyklus úprav moravských lidových písní postupně mezi léty 1983 až 1991. Písně upravil pro soprán, klarinet a klavír. 

Valašské tance Vítězslava Nováka (1870–1949) pro klavír z roku 1904 jsou technicky virtuózní skladbou dokládající autorův úzký vztah k lidové kultuře, kterým v tomto tvůrčím období procházel.

Leoš Janáček (1854–1928) si nadělil rozverná Říkadla krátce po svých sedmdesátých narozeninách. Tato léta jsou pro skladatele typická mimo jiné pozoruhodnou komorní instrumentací (Říkadla, Concertino, Capriccio). Inspirace přišla, jako už několikrát předtím, z jeho oblíbených Lidových novin, kdy v příloze Dětský koutek vycházely krátké rýmovačky ilustrované Josefem Ladou, Ondřejem Sekorou a Janem Hálou. Na koncertě zazní původní verze Říkadel pro mezzosoprán, klarinet a klavír.

Jiří Zahrádka