Navarra Quartet

3. 11. 2024 v 19:00

Divadlo Reduta (Mozartův sál)

Navarra String Quartet

Představení trvá 90 minut včetně pauzy trvající 25 minut.

Koupit vstupenky

Josef Suk: Meditace na staročeský chorál „Svatý Václave“, op. 35a
Leoš Janáček: Kvartet z podnětu L. N. Tolstého „Kreutzerovy sonáty“ JW VII/8
Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č. 13 G dur, op. 106, B192

 

Vyslechnout českou kvartetní tvorbu v podání zahraničních interpretů je vždy zážitkem, v případě tohoto koncertu o to větším, že se jedná o přední britské kvarteto. Všechna tři díla premiérovalo proslulé České kvarteto, patrně naše nejvýznamnější kvartetní uskupení, a koncert je tak poctou tomuto legendárnímu souboru.

Vlastenecký apel vtělil Josef Suk (1874–1935) v roce vypuknutí první světové války do skladby Meditace na staročeský chorál „Svatý Václave“. Skladba, která byla vlajkovou lodí světoznámého Českého kvarteta, jehož byl Josef Suk členem, obletěla záhy téměř celou Evropu. Dílo nesmírné křehkosti a pozoruhodné zvukovosti patří dodnes k Sukovým nejhranějším komorním dílům.

Kvartet z podnětu L. N. Tolstého „Kreutzerovy sonáty“ Leoše Janáčka (1854–1928) pochází z roku 1923. Počátky vzniku skladby však spadají až do roku 1908, kdy Janáček komponoval dnes nezvěstné Klavírní trio, inspirované stejnou Tolstého novelou. Dílo veskrze janáčkovsky osobité, plné vášně a emocí, věnoval skladatel Českému kvartetu, které také 17. října 1924 provedlo jeho premiéru. Tehdy sedmdesátiletý autor s tímto dílem slavil velké úspěchy, např. v roce 1925 na festivalu Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu (ISCM) v Benátkách.

Rozsáhlý Smyčcový kvartet č. 13 je prvním dílem Antonína Dvořáka (1841–1904) zkomponovaným po návratu z New Yorku v roce 1895 a představuje tak ukázku skladatelova posledního tvůrčího období. Dvořák jej napsal jakoby jedním dechem za necelý měsíc a patří k nejzralejším dílům jeho komorní tvorby, ba co víc, jde o jedno z nejzásadnějších děl tehdejší evropské absolutní hudby. Tato výjimečná skladba měla premiéru 9. října 1896 v podání Českého kvarteta. 

Jiří Zahrádka