Janacek Ensemble

3. 11. 2024 v 11:00

Foyer Mahenova divadla

Janáček Ensemble

Koupit vstupenky

Jaroslav Ježek: Dechový kvartet pro flétnu, dva klarinety a fagot
Leoš Janáček: Dechový sextet „Mládí“, JW VII/10
Gideon Klein: Divertimento pro dechové okteto

 

Matiné připomene tradici nedělních dopoledních koncertů v tomto divadle, kterých se hojně účastnil i Leoš Janáček. A také hlubokou tradici dechových harmonií, které byly nedílnou součástí života augustiniánů na Starém Brně, kde Janáček vyrůstal. Program matiné je však zaměřen výhradně na hudbu dvacátého století.

Dechový kvartet pro flétnu, dva klarinety a fagot zkomponoval Jaroslav Ježek (1906–1942) v roce 1929, tedy v roce, kdy absolvoval mistrovskou školu u Josefa Suka. V té době již pro sebe objevil Paříž a její hudební var. To vše je v Dechovém kvartetu znát. Jaroslav Ježek je dnes znám především svou jazzovou tvorbou a spoluprací s Osvobozeným divadlem, ale jeho ostatní tvorba, která je přitom velmi kvalitní, bývá poněkud opomíjena.

Dechový sextet Mládí si Leoš Janáček (1854–1928) nadělil ke svým sedmdesátým narozeninám. Ve skladbě se vrací ke svému mládí na Hukvaldech a na Starém Brně. Pozoruhodné obsazení se také vztahuje ke vzpomínkám na v té době oblíbené dechové harmonie v Augustiniánském opatství na Starém Brně, se kterým je Janáčkovo dětství a mládí neoddělitelně spojeno. Ve třetí části můžeme sledovat skladatelovu hudební vzpomínku na prusko-rakouskou válku, kdy v roce 1866 obsadili Staré Brno prušáci a malý Leoš jako jediný z fundatistů zůstal v klášteře a tyto události přímo zažil.

Nedílnou součást naší kultury tvoří také hudba židovských skladatelů. Jedním z nejpozoruhodnějších je jistě Gideon Klein (1919–1945), který, ač byl zavražděn nacisty v pouhých pětadvaceti letech, zanechal úctyhodné dílo reagující nejenom na druhou vídeňskou školu, ale zřetelně také na tvorbu Leoše Janáčka. Divertimento napsal v letech 1939–40, tedy před deportací do Terezína, ale již v děsivé realitě perzekuce židovského obyvatelstva. To vše se otiskuje v této nevšední kompozici.

Jiří Zahrádka