Janackovo kvarteto

24. 11. 2024 v 15:00

Vila Löw-Beer

Janáčkovo kvarteto

Představení trvá 90 minut včetně pauzy trvající 20 minut.

Koupit vstupenky

Vítězslava Kaprálová: Smyčcový kvartet
Leoš Janáček: Kvartet pro dvoje housle, violu a violoncello („Listy důvěrné“)
Vítězslav Novák : Smyčcový kvartet č. 2 D dur, op. 35

 

Vítězslava Kaprálová (1915–1940) patřila mezi skutečné talenty meziválečného Československa, a to nejenom jako skladatelka, ale také jako dirigentka. Bohužel její předčasné úmrtí jí zabránilo se skladatelsky naplno rozvinout. Studovala na Mistrovské škole u Vítězslava Nováka a poté soukromě u Bohuslava Martinů. Svůj jediný Smyčcový kvartet napsala v letech 1936 až 1937. Práci tak zahájila ještě před vstupem na Mistrovskou školu pražské konzervatoře. Třívětou skladbu pak dokončila během prvního ročníku studia u Vítězslava Nováka. Ač jde o dílo jednadvacetileté autorky, jedná se o skladbu velmi invenční a vyspělou. 

Leoš Janáček (1854–1928) napsal Kvartet pro dvoje housle, violu a cello „Listy důvěrné“ v posledním roce svého života. Do čtyřvěté skladby zakódoval zážitky prožité s milovanou Kamilou Stösslovou. Kvartet dodnes fascinuje citovostí a tvůrčí pravdivostí.

Důležitým pramenem inspirace Vítězslava Nováka (1870–1949) byla krása lidové písně. Tento úzký vztah k folkloru je nejvíce zřejmý v dílech z přelomu 19. a 20. století. A právě v tomto období, v roce 1905, vznikl Smyčcový kvartet č. 2. Je zde patrný vyabstrahovaný materiál mající původ v lidové hudbě, který však Novák proměnil v osobitý hudební celek, jenž dodnes upoutá zdaleka ne jen svou formální dokonalostí.

Jiří Zahrádka