mendlak augustini01 monika hlavacova pocket media s r o

2. 11. 2024 v 11:00

Refektář Augustiniánského opatství  

Mužské vokální kvarteto Q VOX

Čtverozpěv ze skladeb Leoše Janáčka a Pavla Křížkovského

tenor: Petr Julíček

tenorbaryton: Tomáš Badura

baryton: Tomáš Krejčí

bas: Pavel Maška

Představení trvá 60 minut bez pauzy.

Koupit vstupenky

Leoš Janáček: Orání, JWIV/1
Pavel Křížkovský: Utonulá
Pavel Křížkovský: Odvedeného prosba
Leoš Janáček: Keď ja pojdem na tu vojnu, milá má!, JW IV/32-6
Leoš Janáček: V tom velickém širém poli, JW IV/37-2
Leoš Janáček: Šiel som cez město, JW V/9-2
Leoš Janáček: Ach vojna, vojna, JW IV/17-3
Leoš Janáček: Proč kalino, JW IV/37-3
Pavel Křížkovský: Rozchodná
Leoš Janáček: Ó lásko, JW IV/17-2
Leoš Janáček: Láska opravdivá, JW IV/8
Leoš Janáček: Divím se milému, JW IV/ 5
Leoš Janáček: Vínek stonulý, JW IV/6
Leoš Janáček: Na košatej jedli dva holubi seďá, JW IV/11
Leoš Janáček: Klekánica, JW IV/28-3
Antonín Dvořák: Hostina, op. 27, B87(5)
Oldřich Halma: Zahrajte ně husličky
Zdeněk Kaňák: Polka
Martin Šujan: Keď já pojzem

 

Dopolední koncert sborů Pavla Křížkovského, Leoše Janáčka a jejich následovníků zazní v dobově oblíbené formě čtverozpěvů, a to v autentickém místě refektáře starobrněnského kláštera, kde Křížkovský žil a působil a kde část svého dětství prožil i malý Leoš Janáček.

Skladby pro mužské hlasy a mužský čtverozpěv jsou nedílnou součástí tvorby Leoše Janáčka. Jedním z jeho prvních velkých vzorů byl jeho učitel Pavel Křížkovský. Ovlivnil mladého Janáčka v tomto skladatelském okruhu ne pouze hudebně, ale i výběrem námětů a textů zabývajících se sociální tématikou z oblasti lidové tvořivosti. Oba byli i vášnivými sběrateli lidových písní a textů, které upravovali pro vícehlasé skladby nebo se jimi nechávali inspirovat ve své vlastní tvorbě. Program koncertu je zaměřen na oblast vojenských a milostných písní. V závěru koncertu zazní skladba dlouholetého Janáčkova přítele Antonína Dvořáka a skladby dvou skladatelů a sbormistrů Oldřicha Halmy a Zdeňka Kaňáka, kteří odkaz Janáčkova díla dále propagovali a navázali ve své práci na jeho lásku k folklóru. Poslední skladbou je úprava lidové moravské písně bývalým členem Q VOXu Martinem Šujanem, který ji napsal přímo pro tento soubor.

Jiří Zahrádka