Jan Jirasky

16. 11. 2024 v 11:00

Vila Stiassni

Klavír: Jan Jiraský

Představení trvá 90 minut včetně pauzy trvající 20 minut.

Koupit vstupenky

Bedřich Smetana: Črty, op. 5
Antonín Dvořák: Poetické nálady, op. 85 – výběr
Josef Suk: Letní dojmy, op. 22b
Luboš Fišer: Klavírní sonáta č . 4
Leoš Janáček: V mlhách

 

Velmi podstatná část tvorby Bedřicha Smetany (1824–1884) patří klavíru. Na přelomu 40. a 50. let mladý skladatel napsal celkem 24 skladbiček – tehdy oblíbených lístků do památníku.  Ty také postupně vydával, přičemž dvě čtveřice skladeb publikoval v roce 1858 po názvem Skizzen (česky pojmenované jako Črty), op. 4 a 5 a věnoval je klavíristce a skladatelce Claře Schumannové. Črty, op. 5 přináší čtyři skladby, z nichž patrně nejznámější je ta s poetickým názvem Přívětivá krajina. 

Antonín Dvořák (1841–1904) zkomponoval klavírní Poetické nálady v roce 1889. Jde o skladatelův nejrozměrnější a také kompozičně nejpropracovanější klavírní cyklus. Ještě téhož roku skladbu vydalo berlínské nakladatelství Simrock a vzápětí se stala oblíbeným dílem v mezinárodním kontextu.

Letní dojmy komponoval Josef Suk (1870–1935) v nejšťastnějším období svého života. S Českým kvartetem jako sekundista dobýval svět, komponoval, těšil se spolu se svou milovanou ženou Otylkou z narození syna Josefa. Toto šťastné období zanedlouho skončilo úmrtím jeho tchána Antonína Dvořáka a krátce nato také Otylky. Letní dojmy slohově navazují na skladbu Jaro. Tři skladby vykreslující hudbou tři letní obrazy V poledne, Hra dětí a Večerní nálada patří k optimisticky laděným lyrickým Sukovým výpovědím.

Luboš Fišer (1935–1999) se řadí k našim nejhranějším skladatelům. V jeho rozsáhlé tvorbě nalezeme skladby rozličného charakteru v oboru orchestrální tvorby, stejně jako vokální či komorní. Je také nepřehlédnutelným autorem množství filmové a televizní hudby. Zásadní je jeho tvorba pro klavír, v které tvoří ústřední linku osm sonát. Sonáta pro klavír č. 4 vznikla v roce 1962 pod dojmem úmrtí Fišerova přítele, pianisty Antonína Jemelíka. Je inspirována poslední skladbou, kterou Jemelík studoval, desátou sonátou Alexandra Skrjabina. Tato velmi emotivně vyznívající skladba měla premiéru v roce 1965 v intepretaci Pavla Štěpána.

Klavírní cyklus V mlhách Janáček dokončil v dubnu 1912. Nedlouho předtím, v roce 1910, se přestěhoval s manželkou a hospodyní do nového domku v zahradě varhanické školy a tam, schován před světem, s podlomenou sebedůvěrou a v melancholickém rozpoložení, zkomponoval své poslední rozsáhlejší dílo pro sólový klavír. 

Jiří Zahrádka