„Brno slaví velkým festivalem svého ještě většího syna: Leoše Janáčka.“

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG