MSLJ 2022 Klavir foto Vojtech Kaba 73 Large

20. 11. 2022
Koncert Lindy Lee, laureátky Mezinárodní soutěže L. Janáčka

20. 11. 2022 v 11 h Aula Hudební fakulty JAMU, Brno Koncert Lindy Lee, laureátky Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně v oboru klavír. Koncert trvá 70 minut a je bez pauzy. Festival Janáček Brno v rámci spolupráce s Janáčkovou akademií múzických umění a podporou mladých umělců věnoval koncert vítězce Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v…

02754984

13. 11. 2022
Matiné JAMU

13. 11. 2022 v 11 h Hudební fakulta JAMU Komponovaný pořad posluchačů HF JAMU Koncert trvá 60 minut a je bez pauzy. V rámci letošního Matiné s názvem Janáček smečuje, škola JAMUje se v netradičních prostorách učeben a koncertních sálů představí studenti Hudební fakulty různých studijních oborů (pěvecká katedra, varhanní katedra, jazzová katedra, katedra dechových…

olb9419 45976188331 o

13. 11. 2022
Folklórní koncert

13. 11. 2022 v 15 h divadlo Reduta Cymbál, cimbál…  Sólisté a folklorní kolektivy z Moravy a Slezska Koncert trvá 70 minut a je bez pauzy. Při cestách za lidovou písní věnoval Leoš Janáček mimořádnou pozornost dokumentaci hudebních nástrojů̊, přičemž zejména nákresy a popisy cimbálů podávaly poměrně̌ přesné informace o stavbě a ladění nástrojů̊ v daném…