dsc 2260 1

11. 11. 2022 v 19 h

divadlo Reduta

Brno Contemporary Orchestra

dirigent: Pavel Šnajdr

klavír: Miroslav Beinhauer

soprán: Doubravka Součková

Koupit vstupenky

Edison Denisov: Slunce Inků

Leoš Janáček: Capriccio pro klavír levou rukou, flétnu (pikolu), dvě trubky, tři trombóny a tenorovou tubu, JW VII/12

Igor Stravinskij: Koncert pro klavír a dechové nástroje

Sergej Slonimskij: Concerto buffo


Slunce Inků
pro soprán a komorní orchestr na slova básně Tropické slunce od Gabriely Mistral (1964) je šestidílná kantáta, která stojí na počátku veleúspěšné mezinárodní kariéry sovětského skladatele Edisona Vasiljeviče Denisova (1929–1996). Rok po premiéře v tehdejším Leningradu v roce 1964 pod taktovkou Gennadije Rožděstvenského byla provedena v Darmstadtu, na Varšavské jeseni i v Paříži. Denisov komponoval v předem daných sériích, jež však nepojímal striktně, a tak se v díle přirozeně střetává svět přísné racionality s obsahově a emočně vypjatým humanistickým poselstvím vyjadřujícím nutnost návratu lidstva k přírodě a jejím mýtům, které nás mohou ochránit před hrozící zkázou v době gradující studené války, ale i počínající války ve Vietnamu. Ne náhodou si pro jednu z prvních seriálních kompozic v Sovětském svazu vybral Denisov báseň Tropické slunce ze sbírky Pustina z roku 1938, díky níž se její autorka Gabriela Mistral stala vůbec první latinskoamerickou držitelkou Nobelovy ceny za literaturu. 

Na počátku vzniku skladby Capriccio pro klavír levou rukou, flétnu (pikolu), dvě trubky, tři trombóny a tenorovou tubu byla žádost klavíristy, válečného invalidy Otakara Hollmanna o klavírní skladbu. Leoš Janáček zprvu na výzvu zkomponovat skladbu pro jednorukého hráče zareagoval po janáčkovsku ostře a nevybíravě: Dětinské – co chcete hrát jednou rukou? Těžko tančit tomu, co má jen jednu nohu. Když však klavíristu slyšel hrát, pravil, že o tom ještě bude přemýšlet. Ačkoliv Hollmann v úspěch příliš nevěřil, v Janáčkovi zrála vpravdě geniální skladba. Na podzim roku 1926 dokončil své Capriccio pro klavír levou rukou a dechové nástroje a sdělil Hollmannovi v dopise z 11. 11. 1926: Napsal jsem Capriccio. Víte, jen pro jednu ruku psát, to byla schválnost až dětinská. Bylo třeba důvodů jiných a příčin věcných a vnitřních. Když se všechny dostavily a střetly – pak povstalo dílo. A tak vzniklo jedno z nejpozoruhodnějších komorních děl 20. století. Capriccio mělo premiéru v Hollmannově podání 2. 3. 1928 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.

Koncert pro klavír a dechové nástroje Igora Stravinského (1882–1971) patří k zásadním klavírním kompozicím 20. století. V roce 1920 se Stravinskij přestěhoval ze Švýcarska do Paříže, která byla naplněna myšlenkami neoklasického hnutí brojícího proti emoční rozpolcenosti a programovosti romantismu. Stravinskij byl v Paříži vzdálen od ruské lidové písně, která iniciovala jeho první tvůrčí období, a promýšlel novou koncepci své tvorby. V Oktetu pro dechové nástroje z roku 1921, a nejvýrazněji pak právě v Koncertu pro klavír a dechové nástroje, dokončeném v roce 1924, se vrací ke klasickému hudebnímu materiálu z dob Händela a Bacha. Ten však přetavuje do vlastního a svébytného jazyka postaveného na mistrné architektuře čisté znějící struktury jakoby vytesané z jednoho kusu materiálu bez zbytečných příkras a pozlátek. Skladba zazněla v premiéře v Paříži v roce 1924 s autorem u klavíru. V roce 1950 Stravinskij částečně zrevidoval instrumentaci díla. 

Concerto buffo pro komorní orchestr (1964) Sergeje Slonimského (1932–2020), jak již samotný název díla napovídá, nepostrádá vtip a mnohdy ironický nadhled. Slonimskij hýří hudebními nápady, které jsou však přísně formálně uspořádány do dvou postupně se rozvíjejících částí. První část, Kanonická fuga, je konstruována přísně racionálně, zatímco do druhé části s podtitulem Improvizace výrazně vstupují aleatorické prvky vyzývající interprety k variačnímu rozvíjení tematických modelů. Tímto postupem autor dosahuje svébytné barevnosti zvuku souboru, která dodává pikantnosti přísně danému melodickému tvaru. Každé provedení tak nabízí nová překvapení. Skladba měla premiéru v tehdejším Leningradu v roce 1966.

Viktor Pantůček, Jiří Zahrádka

Vybíráme z programu festivalu: