Ondrej Havelka reziser

8. 11. 2024 v 19:00

Mahenovo divadlo

Autor: Pavel Haas

Režie: Ondřej Havelka

Dirigent: Marek Šedivý

Soubor: Národní divadlo moravskoslezské

Představení trvá 150 minut včetně pauzy trvající 25 minut.

Koupit vstupenky

I. jednání

1. obraz:
U jarmarečního stanu doktora Pustrpalka kupí se zvědavci. Šarlatán ošetřuje nemocné. Také dobrodružná krasavice Amaranta hledá pomoc u slavného ranhojiče. On ji lstí vyléčí z hypochondrie a je uchvácen její krásou. Amarantu žárlivě střeží mnich Jochimus, který Pustrpalkovi hrozí udáním pro podvodnou činnost.

2. obraz
jest scénickou mezihrou, znázorňující Pustrpalkovo putování od města k městu.

3. obraz:
Žárlivá manželka šarlatánova Rozina překvapí chotě, když se dvoří Amarantě, která se k Pustrpalkově družině připojila. Hádka žen je tak prudká, že Pustrpalkovi nezbývá, než opustit i s družinou město.

 

II. jednání
4. obraz:
Šarlatán se utáboří před starým mlýnem. Marně vyznává Amarantě lásku. Když se za noci zklamán, nevyslyšen vrací do vozu, vyslechne plány Zavináče a Provazolezce, jak svého pána oloupí. Pustrpalk uznává bídu svých spolupracovníků a chce se o svůj majetek s nimi rozdělit. Hostí družinu vínem, až veselá pitka končí rvačkou. Šílený mlynář hodí mezi opilce lucernu, která usmrtí Zavináče. Družina zapálí mlýn a v panice Pustrpalk s Amarantou a Bakalářem prchají.

5. obraz:
Pustrpalk, Amaranta a Bakalář přicházejí na jarmark města, kde oslavují karneval. Pustrpalk opustil svou družinu, seznámil se s mastičkářem Šeredou a stává se jeho společníkem. Pustrpalk vzbuzuje pozornost všech. I král, jenž přišel v přestrojení, je Pustrpalkem okouzlen a štědře ho vyznamenává. Všemi oslovován hledá Pustrpalk Amarantu, která však s Jochimem opustila město.

 

III. jednání
6. obraz:
Uplynula delší doba. Pustrpalk kočuje jen se dvěma starými druhy, Jochimus v těžké nemoci hledá záchranu u slavného Pustrpalka, který Jochimovi velkomyslně odpouští a raduje se, že Jochima může nebezpečnou operací zachránit. Po operaci však mnich umírá a Pustrpalk se svými druhy prchá před davem, který jej obviňuje z vraždy.

7. obraz:
Po několika letech sešli se v krčmě bývalí druhové Pustrpalkovi, když jeho hvězda už dávno zapadla. Trpí prý stihomamem a pije. Opilý a sešlý Pustrpalk přichází a nabízí pohostinství třem chudým studentům, když uhodnou jeho jméno. Studenti konečně ho poznají a tu Pustrpalk v návalu velikášství zaimprovisuje posměšnou píseň o svých zázracích, ke které se připojují jeho druhové. Radostně vzrušený Pustrpalk náhle zavrávorá a v předsmrtném blouznění spatří přízrak – mnicha Jochima. Pustrpalk vyrazí proti vidině, ale klesá a umírá.

Kdybychom měli vybrat jediného brněnského skladatele, kterého si připomeneme v rámci festivalu, určitě by jím měl být Pavel Haas. Janáčkův oblíbený student, jehož život skončil předčasně v říjnu 1944 v koncentračním táboře v Osvětimi, je s Brnem spojen nejen jako se svým rodištěm a prostřednictvím studií. V brněnském Mahenově divadle měla v roce 1938 světovou premiéru Haasova jediná opera Šarlatán. Tam se také po téměř devadesáti letech vrátí v nové inscenaci souboru opery Moravskoslezského divadla v režii Ondřeje Havelky a pod taktovkou Marka Šedivého. Festivaloví diváci tak budou mít možnost spatřit Šarlatána v místě jeho zrození jen několik týdnů po ostravské premiéře.

Šalba a mam, lektvary, kejkle a podvody, to vše provází potulného mastičkáře Pustrpalka na jeho cestách od města k městu krajinou zničenou třicetiletou válkou. Námět Pavel Haas našel v románu německého spisovatele Josefa Wincklera Doktor Eisenbart, založeném na reálné postavě ranhojiče Johanna Andrease Eisbartha, který, ač bez lékařského vzdělání, získal uznání i rakouských dvorních kruhů. Jméno hlavního hrdiny a řadu dalších rysů ale Haas doplnil z pramene ryze českého  středověkého Mastičkáře. Tragikomický a až faustovský příběh potulného ranhojiče, který slibuje nedosažitelné, aby sám marně hledal své životní štěstí, měl premiéru na pokraji 2. světové války, jen necelé tři týdny po anšlusu Rakouska. Válka a smrt Pavla Haase byly příčinou toho, že se Šarlatán na jevišti ocitl až po dlouhých šedesáti letech, a to na operním festivalu v irském Wexfordu. Doma v České republice tak bude uveden poprvé od své předválečné premiéry.

Patricie Částková