nicky spence

5. 11. 2024 v 19:00

Divadlo Reduta (Mozartův sál)

Tenor: Nicky Spence

Klavír: Lada Valešová

Navarra String Quartet

Členové orchestru Janáčkovy opery NdB: Michal Vojáček (flétna), Ivana Víšková (housle), Antonín Kolář (lesní roh)

Představení trvá 70 minut bez pauzy.

Koupit vstupenky

Pavel Haas: Tři skladby pro klavír, HW VII/7; Vyvolená, HW IV/24 op. 8 – cyklus písní na básně Jiřího Wolkera pro tenor, flétnu, housle, lesní roh a klavír
Leoš Janáček: V mlhách, JW VIII/22
Pavel Haas: Fata morgana, HW VI/5 – klavírní kvintet s tenorovým sólem 

 

Letopočet končící čtyřkou má v české hudbě také hořkou pachuť. Vždyť v roce 1944 zahynuli v nacistických vyhlazovacích táborech téměř všichni naši skladatelé židovského původu. A jedním z nich byl také Janáčkův nejtalentovanější žák Pavel Haas (1899–1944). Jeho dílu bude věnován koncert s předním janáčkovským tenoristou Nicky Spencem, který se v současnosti řadí k nejlepším interpretům Janáčkova Zápisníku zmizelého, jak jsme se mohli přesvědčit na minulém ročníku festivalu Janáček Brno.

Dílo Pavla Haase není kvůli tragickému osudu svého tvůrce příliš rozsáhlé, ale o to je působivější. Na večeru zazní dvě písňové kompozice tohoto skladatele a tři klavírní skladby.  Pavel Haas měl v Janáčkové Mistrovské třídě jedinečné postavení. Byl totiž jediným žákem, kterého Janáček vyučoval, aniž by mu zakazoval svůj kompoziční vliv. Konzultoval s ním jeho školní skladby často tak, jak by je řešil sám. To byla skutečná výjimka a privilegium. A mladý student mnoho z Janáčka v tom nejlepším slova smyslu nasál. Klavírní kvintet s tenorovým sólem Fata morgana Haas zkomponoval vzápětí po svém studiu u Janáčka v roce 1922. Jistě jej ovlivnil i silný zážitek z premiéry Janáčkova Zápisníku zmizelého v roce 1921, což je ze skladby patrné. Skladba je psána na básně Rabíndranátha Thákura, tedy stejného autora, na jehož text v témže roce napsal Haasův učitel mužský sbor Potulný šílenec. Fata morgana je zásadní dílo české písňové tvorby a současně je jedním z nejzajímavějších děl mladých autorů tehdy nastupující generace. Tato interpretačně neobyčejně náročná skladba měla premiéru v roce 1924 a velký ohlas jistě sklidila i u Janáčka. 

Písňový cyklus Vyvolená pro tenor, flétnu, housle, lesní roh a klavír vznikl v roce 1927 na básně Jiřího Wolkera. Ze skladby je zřejmé, jak velký kus cesty Haas po studiu u Janáčka urazil. Jeho skladby jsou velmi osobité, přestože v nich cítíme inspiraci nejenom Janáčkem, ale také např. Igorem Stravinským a Pařížskou šestkou. Premiéra Vyvolené se uskutečnila v roce 1927. 

Tři klavírní kompozice jsou Haasovou prací z doby studií na brněnské konzervatoři v roce 1919. Vznikly tedy ještě předtím, než začal studovat u Janáčka na Mistrovské škole. I zde je již patrná nevšední invence mladého nadaného skladatele.

Klavírní cyklus V mlhách Janáček dokončil v dubnu 1912. Nedlouho předtím, v roce 1910, se přestěhoval s manželkou a hospodyní do nového domku v zahradě varhanické školy a tam, schován před světem, s podlomenou sebedůvěrou a v melancholickém rozpoložení, zkomponoval své poslední rozsáhlejší dílo pro sólový klavír. 

Jiří Zahrádka