Dětsky sbor z FB

19. 11. 2022 v 15 h

Divadlo Reduta

Dětský sbor Brno

Kühnův smíšený sbor

Koupit vstupenky

Petr Řezníček – Atomus servus pacis

Arvo Pärt – 5 dětských písní

Moshe Rasiuk – Kdyby jen já

Dětský sbor Brno

 

Antonín Dvořák – Ruské písně

Petr Iljič Čajkovskij – Nezpívá to žežulička v černém lese

Petr Iljič Čajkovskij – Pozdrav Antonu Grigorjeviči Rubinštejnovi

César Antonovič Kjui – Tvoje báseň, Mystický sbor

Premiéra vítězné skladby skladatelské soutěže vypsané sborem

Miloš ORSON Štědroň – Mitelei

Kühnův smíšený sbor

 

Koncert Dětského sboru Brno a Kühnova smíšeného sboru přináší dva okruhy skladeb. Dětský sbor připravil tři skladby soudobých skladatelů. Petra Řezníčka, významného brněnského skladatele, který se ve své tvorbě zaměřoval především na sborovou tvorbu, vynikajícího estonského skladatele Arvo Pärta a izraelského komponisty Moshe Rasiuka. Tři velmi rozdílné skladby však spojuje nejenom interpretační náročnost, ale také jejich výjimečná působivost.

Pražský Kühnův smíšený sbor pak nabízí vedle skladby ruských romantiků poslední třetiny 19. století Petra Iljiče Čajkovského a Césara Antonoviče Kjui také sbor soudobého skladatele Rodiona Ščedrina. Zazní též kompozice českého soudobého skladatele Miloše ORSONA Štědroně.

Jiří Zahrádka

                    EEA grants

Kühnův smíšený sbor koncert realizuje v rámci projektu Platform for Singing.

Vybíráme z nabídky festivalu: