Program

Komponovaný pořad pro festival „Zarostlé chodníčky“

Musica Folklorica Martin Hrbáč, Miro Dudík, Martin Prachař, Veronika Malatincová, Ivan Urbánek, ženský sbor Oskoruša, taneční skupina z Velké nad VeličkouVstupenky

Horňácko patří k oblastem s nejstarší a nejzachovalejší lidovou kulturou v České republice, což již více než sto let přitahuje pozornost řady umělců, kteří sem přijížděli pro inspiraci. Jedním z nich byl i Leoš Janáček. V malém regionu na úpatí Bílých Karpat nalezl lidové hudce a zpěváky, jejichž um obdivoval – Pavla Trna a jeho kapelu, zpěvačku Kateřinu Hudečkovou a cenného spolupracovníka, sběratele Martina Zemana; v sousední oblasti Myjavských Kopanic jej zaujala hra Samka Dudíka.

O století později se k odkazu starých hudců a zároveň velmi modernímu Janáčkovu chápání lidové písně jako inspiračního zdroje pro další tvorbu hlásí Musica Folklorica. Kapela překračuje rámec tradiční podoby cimbálové muziky, především zásluhou autorských aranží a citlivého zpracování písňového fondu nejen z domovského Horňácka, a také pečlivým studiem archivních materiálů a hledáním polozapomenutých či málo známých písní. Dlouhodobě spolupracuje s vynikajícími zpěváky (Dušan Holý, Luboš Holý, Veronika Malatincová, Martin Prachař). Téma reflexe Janáčkova vztahu k Horňácku účinkujícím není vůbec cizí, neboť mezi nimi najdeme řadu potomků legendárního primáše Trna či sběratele Zemana, což celému spojení dodává na jedinečnosti.

Petr Pavlinec