Program

Soprán Simona Houda-Šaturová

Klavír Martin Kasík



Vstupenky

Odpolední písňový recitál v jedinečném prostředí Vily Tugendhat přinese výjimečný zážitek v podobě kompletního provedení všech 53 písní Moravské lidové poezie v písních Leoše Janáčka v podání vynikající sopranistky Simony Houdy-Šaturové s klavírním doprovodem Martina Kasíka.

Kompletní provedení tohoto cyklu je zcela výjimečné. Moravská lidová poezie v písních Leoše Janáčka (1854–1928) je skladatelův nejrozsáhlejší cyklus obsahující 53 písní. Janáček na něm pracoval devět let mezi lety 1892–1901, tedy v období spojeném také s prací na opeře Její pastorkyňa. Janáček se intenzivně zabýval lidovou hudbou a sběrem písní zhruba od roku 1888, přičemž vrchol této činnosti spadá právě do let devadesátých, kdy se tento zájem úzce propojil i s jeho kompoziční prací. Lidové písni však zůstal věrný po celý život. Také úpravami lidových písní pro zpěv s klavírním doprovodem se zabýval řadu let. Do jisté míry s nimi experimentoval, a díky tomu tvoří tyto písně velmi osobitou část skladatelovy tvorby. V roce 1892 nakladatel Šolc vydal druhé vydání Kytice z národních písní moravských, kterou „uvili“ František Bartoš s Lvem Janáčkem. Při této příležitosti nakladatel vyzval Janáčka, zda by nepřipojil k písním také klavírní doprovod. Ten tak učinil u patnácti z nich, které Šolc vydal v prvním sešitu v roce 1893. Druhý sešit vyšel až v roce 1902, kdy uveřejnil zbývajících 38 písní. Souborně pak vyšly pod názvem Moravská lidová poezie v písních až v roce 1908. Poprvé písně zazněly, pouze čtyři, v Brně roku 1904. Za skladatelova života patrně nebyl cyklus kompletně proveden.

Jiří Zahrádka