Program

Leoš Janáček Zdenčiny variace, Po zarostlém chodníčku – 1. řada (výběr), V mlhách, Moravské tance (Čeladenský, Pilky)

Jan Jiraský Klavír


23. 11. 2018 | Vstupenky 24. 11. 2018 | Vstupenky

V dopoledním matiné ve skladatelově domečku zazní klavírní recitál vynikajícího interpreta Janáčkovy hudby Jana Jiraského na autentický klavír Erhbar, který skladatel dostal jako svatební dar a v první polovině roku 2018 jej čeká kompletní restaurování.

Klavírní skladby Thema con variazioni, nebo též Zdenčiny variace, si Janáček v době jejich vzniku velmi považoval, jelikož ji označil opusovým číslem 1, ačkoliv už předtím napsal řadu jiných skladeb. Vznik této kompozice spadá do počátku roku 1880, tedy do období skladatelových studií na konzervatoři v Lipsku. Skladbu napsal pod vedením svého profesora Leo Grilla a věnoval ji své snoubence Zdence Schulzové. Pro mladého Janáčka to bylo významné dílo, ve kterém si vyzkoušel schopnost komponovat ve stylu Schumanna, Čajkovského, Liszta, Brahmse i Bacha-Busoniho.

Klavírní cyklus poetických skladbiček Po zarostlém chodníčku vznikal postupně v letech 1900, 1908 a 1911. Pět skladeb první řady cyklu Po zarostlém chodníčku napsal Janáček v roce 1900. Vyšly jako drobné kusy pro harmonium v sešitech Slovanské melodie, které vydával ivančický učitel Emil Kolář. Na rozšíření cyklu měl vliv redaktor Jan Branberger, jenž v roce 1908 smluvil vydání skladeb u pražského nakladatele Bedřicha Kočího. Tento nakladatelský zájem o vydání stávajících skladeb vedl Janáčka ke kompozici dalších částí, takže cyklus se rozrostl na deset čísel, ke kterým skladatel přiřadil poetické názvy. Z vydání však sešlo a po odmítnutí také dalším nakladatelem Mojmírem Urbánkem publikoval celý cyklus až v roce 1911 Antonín Píša.

Klavírní cyklus V mlhách Janáček dokončil v dubnu 1912. Nedlouho předtím, v roce 1910, se přestěhoval s manželkou a hospodyní do nového domku v zahradě varhanické školy a tam, schován před světem, s podlomenou sebedůvěrou a v melancholickém rozpoložení, zkomponoval své poslední rozsáhlejší dílo pro sólový klavír. Pracoval na něm krátce poté, co vyslechl klavírní skladby francouzského skladatele Clauda Debussyho, a jeho snové, melancholické dílo tak ne náhodou nese prvky hudebního impresionismu. Cyklus V mlhách získal první cenu ve skladatelské soutěži Klubu přátel umění, který měl vítězné dílo publikovat. Janáček však přenechal možnost vydat skladbu tiskem svému žáku Jaroslavu Kvapilovi, druhému laureátovi soutěže. Cyklus V mlhách poprvé zazněl v interpretaci Marie Dvořákové v Kroměříži 7. prosince 1913.

Moravské tance v sobě ukrývají dva tance Čeladenský a Pilky. Janáček je zkomponoval patrně v roce 1904 a jsou dokladem Janáčkova zájmu o moravskou lidovou hudbu a kulturu obecně.

Jiří Zahrádka