Komponovaný pořad pro festival „Po nezarostlém chodníčku“

Národopisný soubor Podskalák (Troubsko)

Skupina fašančářů ze Strání

gajdoš a zpěvák Pavel Popelka

Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda (Kozlovice)

Taneční skupina Věčně mladý Danaj + Cimbálová muzika Strážničan

Valašský soubor Kašava (Zlín)Vstupenky

Vypravte se s námi po stopách Leoše Janáčka folkloristy a sběratele lidových písní do regionů, kterým tento velký skladatel věnoval výjimečnou pozornost. Představeno bude především Janáčkovo rodné Lašsko s akcentem na místní rázovité lidové tance – zdroj inspirace pro dílo Lašské tance i pro skladatelovu literární činnost, především pro jeho fejetony. Chybět nebude ani Brněnsko a jeho půvabná obřadní taneční obchůzka královničky či ohnivé Slovácko zastoupené jednak Janáčkem zachycenými písněmi ze Strážnice a Vnorov, jednak fašankovou obchůzkou z obce Strání na moravsko-slovenském pomezí. Není příliš známo, že fašankový tanec podšable v podání tanečníků ze Strání Janáček prezentoval roku 1899 v Brně a zasloužil se tak o oživení této v té době již zaniklé tradice. Naše putování uzavřeme v obci Ludkovice na luhačovickém Zálesí, kde Janáček v roce 1908 zaznamenal řadu vojenských a milostných lidových písní. Koncert nazvaný Po nezarostlém chodníčku je nejen poctou Janáčkovi folkloristovi, ale také dokladem toho, že úsilí této výjimečné osobnosti na poli záchrany písňového, hudebního a tanečního folkloru nebylo marné.

Lucie Uhlíková